فیلتر پرس و صنعت خودروسازی

توسطمدیریت

فیلتر پرس و صنعت خودروسازی

کاربرد و استفاده فیلتر پرس در صنعت و صنایع خودرو سازی و تولید ماشین ، بازیافت و تصفیه پساب صنعت خودرو سازی با استفاده از دستگاه فیلتر پرس ، دستگاه فیلتر پرس چه کمکی به خودرو سازی و ساخت ماشین میکند؟

تصفیه آب در صنعت خودرو با فیلترپرس:

صنعت خودرو سریعترین صنعت در حال رشد در جهان است با برخی تغییرات کلیدی در فرآیند تولید، نیاز به تصفیه آب، حیاتی شده است. نه فقط برای حفظ ردپای کربن در پایین ترین سطح، بلکه برای ادامه ی فعالیت با آسیب کمتر به محیط زیست است.

برای این کار، نصب تصفیه خانه های آب، به ویژه تصفیه خانه های پساب ETP پیش نیاز است، که نقش عمده ای در حذف آلاینده های موجود در آب تا حد قابل قبولی قبل از انتشار آن در طبیعت دارد. فرآیندهای عمده ای در ETP برای صنایع خودرو وجود دارد، مانند:

فیزیکی: ته نشینی (شفاف سازی)، غربالگری، هوادهی، فیلتراسیون(با فیلترپرس)، شناورسازی و اسکیمینگ، گاززدایی، یکسان سازی.

شیمیایی:کلرزنی، ازن زنی، خنثی سازی، انعقاد، جذب، تبادل یونی.

بیولوژیکی:
الف) روشهای تصفیه لجن فعال هوازی: فیلتراسیون چکنده، اکسیداسیون، حوضچه ها، تالاب ها، هضم هوازی.
ب) هضم بی هوازی: سپتیک تانک ها، تالاب ها. روند تصفیه را می توان به ترتیب زیر ترتیب داد:

تصفیه اولیه – حذف جامدات معلق، روغن، شن و غیره.

تصفیه ثانویه – استفاده از میکروارگانیسم ها در شرایط هوازی یا بی هوازی برای کاهش BOD، حذف رنگ، روغن و فنل.

تصفیه سوم – استفاده از الکترودیالیز، تبادل یونی و اسمز معکوس برای حذف و تصفیه نهایی فاضلاب.

پساب‌های صنعت خودروسازی که تخلیه می‌شوند با تصفیه‌های مختلف فیزیکی و شیمیایی مانند انعقاد، لخته‌سازی، ازن‌زنی و تصفیه بیولوژیکی برای حذف نیتروژن، فسفر، و آثار فلزی تصفیه می‌شوند. از معایب فرآیندهای فیزیکی و شیمیایی می توان به تشکیل لجن، دفع لجن و فضای مورد نیاز اشاره کرد. معایب فرآیندهای بیولوژیکی وجود فلزات سنگین سمی است که مانع رشد میکروارگانیسم ها می شود، بیشتر مواد رنگی مورد استفاده طبیعتاً تجزیه پذیر نیستند و زمان بیشتری برای تصفیه لازم دارند. پساب صنعت خودرو حاوی کلریدها، ناخالصی های رنگ است که برای رنگ دادن به قطعات توسط ربات ها استفاده می شود. اگر مایع خنک کننده در آب تخلیه شود COD پساب را افزایش می دهد. صنعت خودرو از دو تصفیه خانه یکی ETP و دیگری CTP تشکیل شده است که در مقایسه با سایر صنایع پارامترهای پساب خودرو کمتر و بار آلی و معدنی کمی در آن وجود دارد. اخیراً کنترل آلودگی در مورد پارامترهای آب خروجی ETP بسیار سختگیرانه شده است. سلامت محیط برای سلامت انسان بسیار مهم است. در گذشته اکثر صنایع پساب خود را بدون تصفیه می فرستادند اما اکنون امکان پذیر نیست و هر صنعتی با دقت باید آب را تصفیه کند.

 

 

فرآیند رنگ آمیزی و فیلتراسیون:

سازندگان خودرو از فرآیند رنگ با آب استفاده می کنند که ضایعات مختلفی حاوی روی (Zn)، نیکل (Ni) و فسفر (P) تولید می کند.

بیشتر ضایعات در آب های شستشوی سرریزها که حاوی کمتر از 1000 میلی گرم در لیتر TSS هستند، یافت می شود.

در مخازن یکسان سازی جریان های مختلف فاضلاب مخلوط و همگن می شوند. تصفیه با استفاده از یک فرآیند فیزیکی/شیمیایی انجام می شود. افزایش pH فاضلاب باحداقل حلالیت فلزات ترکیب شده، و با افزودن منعقد کننده ها و لخته (ها) برای افزایش ته نشینی صورت میگیرد.

جداسازی مواد جامد از آب تمیز با استفاده از یک زلال کننده صفحه شیبدار بزرگ انجام می شود. جامدات در یک قیف مخروطی ته نشین می شوند و پساب برای پرداخت بیشتر به یک فیلترپرس برای آبگیری لجن جریان می یابد .مجدداً به سطوح تخلیه مجاز تنظیم می شود و آب به فاضلاب شهری تخلیه می شود یا به صورت اختیاری برای استفاده داخلی بازیافت می شود.

 

درباره نویسنده

مدیریت administrator

دیدگاه‌ها بسته شده اند.
ارتباط با مدیریت