filterpress-traning

توسطمدیریت

آموزش کار با دستگاه فیلتر پرس

آموزش نحوه کارکرد با دستگاه فیلتر پرس از خدمات حین فروش شرکت فیلتر پرس صفا میباشد.

مشتریان گرامی هنگام نصب دستگاه فیلتر پرس با چگونگی نحوه کارکرد و آموزش های لازم با انواع فیلتر پرس ها و کاربرد های گوناگون آن ، آشنا خواهند شد و در صورت نیاز به صورت تلفنی نیز آموزش صورت خواهد پذیرفت.

در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر با ما در تماس باشید.

ارتباط با مدیریت