آرشیو تگها: "تعمیرات در محل دستگاه فیلترپرس"

توسطمدیریت

تعمیر دستگاه فیلتر پرس

تعمیر و تعمیرات دستگاه فیلتر پرس بفروش رفته و تامین قطعات مورد نیاز توسط شرکت فیلتر پرس صفا و توسط تعمیر کاران ماهر و دوره دیده این شرکت و در محل انجام خواهد شد.

قطعات و لوازم مصرفی مورد نیاز دستگاه فیلتر پرس ، تا 10 سال توسط شرکت فیلتر پرس صفا تهیه و تامین خواهد شد .

گارانتی و تضمین سال اول بعهده این شرکت میباشد.

خدمات سریع و دقیق فیلترپرس صفا ، سپاسی خواهد بود از اعتماد شما مشتریان گرامی.

ارتباط با مدیریت